#

РЕШЕНИЕТО ЗА ХИПЕРМАРКЕТИТЕ Е В СТИМУЛИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Предложението, свързано с политиката спрямо хипермаркетите за пореден път извежда на преден план големият въпрос на целия ни преход – въпросът за подмяната и деформацията на ценностите, нагласите и очакванията. Ако се оставят настрани популистките намерения на определени сили за спекулиране с общественото мнение и непочтеното заиграване с крехките устои на пазарното мислене у нас, отново се изправяме пред големия въпрос – какви са начините и конкретните механизми за постигане на конкурентоспособност? Казано иначе – основата на този въпрос е в извеждането на преден план на конкурентните предимства, които трябва да бъдат идентифицирани и добре развити и управлявани.

Есенцията на проблема опира до невъзможността да се отговори на конкуренцията на гигантските вериги хипермаркети у нас. Това е очевиден факт за собствениците на малките магазини. Невъзможно е обаче, днес, двадесет и три години след опита да се изгради пазарна икономика и да се даде свобода на предприемчивите българи, изобщо да се поставя въпроса за принудително „затваряне” на пречещите, за санкции или рестрикции при сключени вече договори, за отказ от предоставянето на икономическа свобода, когато и ако тя се осъществява съобразно институционалните правила и механизмите на съвременната конкуренция.

В този смисъл, е твърде възможно голямата и обявявана за нелоялна конкуренция от страна на големите вериги да подейства като стимулант и своеобразен икономически катализатор за малките магазини, както и изобщо за родните производители. Крайно време е нашето производство, доколкото съществува на този етап, да се фокусира върху качеството на продукцията, върху нейния вид, върху рекламата за нея, т.е. върху инструменти, които до днес не са приоритетни за българския производител. Практиката показва, че по този начин се получава липса на адекватност и на възможност за устояване пред конкуренти, за които тези въпроси са вече рутинни и естествено продължават да се развиват и усъвършенстват. Безспорен факт е, че рекламата е в състояние да изгради, да промени и да утвърди желания и вкусови предпочитания. Дълго време тя се интерпретираше като манипулативна реклама, но резултатите са налице, в целия икономически развит свят. Следователно, акцент и в нашето производство трябва да се постави на качествената и модерна реклама, съчетана с качеството и качественото предлагане на българските стоки.

Светът е вече широко отворен, българските граждани са преки свидетели на промотирането и реализирането на продукцията в развитите пазарни икономики и инстинктивно или съзнателно те търсят подобие в нашата икономика. По-голямата част от тях имат огромното желание да  подпомогнат българското производство, закупувайки българска продукция, но се сблъскват с истинско разочарование при срещата си с голяма част от нашенските стоки. Определено трябва да се помисли върху изграждането на специфичен облик на малките магазинчета, съвременен и типичен, с модерна култура и адекватен дизайн. Българският потребител има поглед, отношение и изисквания към качеството на производството и обслужването. Той проявява очакванията си, както когато влезе в малките български магазини, така и когато посети големите вериги и се насочи към присъстващите там български стоки.

Естествено, трябва да се помисли за стимулирането на производството чрез адекватна данъчна политика, която основно би задвижила инициативността и активността на българските предприемачи. Нормално е да се дефинират в договорите добри и печеливши условия за българските производители, но дори при хипотетична политика на предимства за българския производител, тези приноси едва ли биха имали реална стойност и биха довели до автоматично гарантиране на  конкурентоспособността на българските стоки. Съществуват, а в голяма степен са определящи и други фактори.

Не е естествено огромното разминаване между културата на търсене и културата на предлагане на знания и иновации в икономиката ни. Този дисбаланс, констатиран все по-категорично в нашата бизнес среда, задълбочава противоречията, изнася на преден план популистките намеци и лозунги и в крайна сметка разрушава позитивните нагласи и очакванията на голяма част от българските производители и на онези предприемчиви българи, които aприори се чувстват изолирани в деформираната пазарна среда.

Необходима е изключителна политическа воля, която да убеди в необходимостта от изграждане на съвременни и адекватни на икономиката на знанието институции и механизми за тяхното съхраняване и управление. Тук не става въпрос за необуздано икономическо и социално инженерство, а за твърди и силни правила, които да изтласкат на преден план основните конкурентни предимства на нацията ни. На този етап, едва ли много от икономистите и политиците биха успели да ги дефинират. Ако една икономика или една нация не е наясно с тези свои основни генератори за развитието й, трудно би могла да устои на силната и изключително динамичната  глобална конкурентна среда. Ако тази идея стане водеща за стопанската ни конкретика, тогава и изработването и задвижването на съответните мерки и механизми – данъчна политика, политика на регионално икономически развитие, стимулиране, регулаторни реформи, по-голяма ефективност в действията на законовите документи за защита на конкуренцията и пр. ще бъде в достатъчна степен съответстващо на потребностите и очакванията на българските производители и на потребителите.

Оставете коментар

Коментари

yityjdjktry

03 юни 2017, 04:45 AM


payday loans

19 август 2017, 03:34 PM

pesonal loan
payday loans
personal loans colorado


generic viagra online

21 август 2017, 04:43 AM

buy viagra zurich
generic viagra online
viagra buy india


casino

25 август 2017, 02:00 AM

blackjack website
casino
live blackjack 21


levitra coupon

03 септември 2017, 12:22 AM

buy levitra in canada
levitra coupon
buy bayer levitra


generic viagra

07 септември 2017, 07:18 AM

buy viagra online legit
generic viagra
viagra sale johannesburg


viagra

02 октомври 2017, 01:33 PM

Pero prescription viagra ireland king jailed for three years Mairena del Aljarafe.


borrow money with bad credit

04 октомври 2017, 03:21 AM

bad credit direct lenders
borrow money with bad credit
holiday loan


viagra 100 mg

09 октомври 2017, 05:55 AM

order viagra with mastercard
viagra 100 mg
buy viagra england


no credit check payday loans

11 октомври 2017, 03:55 PM

vacation loans
no credit check payday loans
where to get personal loans